Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

Tin theo chuyên đề

Thông tin công bố
Thời điểm trả lãi và thực hiện chuyển đổi Đợt 6 đối với TPCĐ CII42013

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí... Xem thêm

Cổ phiếu - Trái phiếu
Thời điểm trả lãi và thực hiện chuyển đổi Đợt 6 đối với TPCĐ CII42013

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí... Xem thêm

Công ty thành viên
[CBTT] CII đăng kí bán hơn 27 triệu cổ phiếu LGC để thực hiện quyền hoán đối trái phiếu cho MPTC

Công ty CII đăng kí bán 27.293.055 cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC) để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu mà CII đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang... Xem thêm

Tin báo chí
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng thông tuyến tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Sáng nay (4/1), đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao... Xem thêm

Tin tức khác

02 Tháng 10

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 8 của Trái phiếu CIIB2124002

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở... Xem thêm

27 Tháng 09

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐHCĐBT NĂM 2023 (TỔ CHỨC NGÀY 17/10/2023)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 25/07/2023 (“Quý Cổ Đông”) như sau: Kính mời Quý Cổ... Xem thêm

25 Tháng 09

Thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 12 của trái phiếu CIIB2024009 (Mã chứng khoán CII120018)

Công ty CII kính gửi Quý cổ đông thông báo lãi suất kỳ tính lãi 12 của trái phiếu CIIB2024009 (Mã chứng khoán CII120018). Xem thêm

20 Tháng 09

Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2023 (lần 2)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 20 tháng 09 năm 2023, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT (NK 2022... Xem thêm

19 Tháng 09

Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHCĐBT năm 2023 (19/09/2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2023 (19/09/2023). Xem thêm

15 Tháng 09

Kính thông báo đến Quý cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐBT”) (tổ chức ngày 19/09/2023) kính thông báo... Xem thêm

14 Tháng 09

Ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả lãi Kỳ 10 của trái phiếu CIIB2124001

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu... Xem thêm

06 Tháng 09

Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT (NK 2022-2027)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 06/09/2023, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị Quyết số 48/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc... Xem thêm

30 Tháng 08

Ban tổ chức xin gửi món quà tri ân đến Quý cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 (tổ chức ngày 19/9/2023)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) (tổ chức ngày 19/09/2023) kính thông báo... Xem thêm