Thông tin công bố

07 Tháng 06

HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức Đợt 3 năm 2022

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 07/06/2024, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị Quyết số 89/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) thông qua kế hoạch chi trả cổ...

Xem thêm

24 Tháng 05

HĐQT thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng trị giá 300 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) và Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 23/05/2024 thông...

Xem thêm

24 Tháng 05

HĐQT thông qua chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng – Gói 2 với tổng giá trị phát hành gần 1.600 tỷ đồng.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nhằm triển khai phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng – Gói 2 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông...

Xem thêm

23 Tháng 05

Điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh – lần 35

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau: Ngày 23/05/2024, Công Ty đã nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ...

Xem thêm

23 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Thị Mai Hương.

Xem thêm

22 Tháng 05

CII tăng vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu CII42013 Đợt 7

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 21/05/2024, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã có công văn số 3218/UBCK-QLCB về việc nhận được đầy đủ...

Xem thêm

22 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Trung Hiếu.  

Xem thêm

21 Tháng 05

CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 2 vào ngày 21/05/2024 của Công...

Xem thêm

21 Tháng 05

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Trần Yến Vy.

Xem thêm

20 Tháng 05

Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 – Lần 2 ngày 21/05/2024

Công ty CII trân trọng Kính mời Quý Cổ Đông (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/03/2024) đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 – Lần 2 của CII vào lúc 08 giờ 00, Thứ...

Xem thêm