Kết quả sản xuất kinh doanh

18 Tháng 11

Công bố thông tin phản hồi của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ Cổ Phiếu Thưởng của Công Ty

Xem thêm

24 Tháng 08

CBTT: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2022

Xem thêm

27 Tháng 01

báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2020

Xem thêm

05 Tháng 10

công bố thông tin về tình hình tài chính của công ty CII

Trong thời gian qua, để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (“Công ty/CII”) đã thực hiện nhiều đợt huy động vốn lớn thông qua việc phát hành các...

Xem thêm

31 Tháng 08

công bố thông tin công văn giải trình báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020

Xem thêm

08 Tháng 04

công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông công bố thông tin giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Xem thêm

26 Tháng 04

Công ty CII công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất kỳ Quý 1 năm 2019

Công ty CII trân trọng kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Quý 1 năm 2019. Trong Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019...

Xem thêm

16 Tháng 04

Công ty CII công bố Báo cáo Thường niên năm 2018

Công ty CII kính gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư bản Báo cáo Thường niên năm 2018 của Công ty. Quý cổ đông và nhà đầu tư có thể tải về bằng đường dẫn bên dưới.

Xem thêm

29 Tháng 03

Công ty CII công bố báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 28/3/2019, Công ty CII công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ trên Báo cáo Tài chính hợp nhất đạt 95 tỷ đồng, không...

Xem thêm

22 Tháng 01

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2018

Công ty CII xin kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư bảng báo cáo tài chính của Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 4 năm 2018. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 công ty mẹ...

Xem thêm