Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 – Fax: (84.28) 3636 7100 – Email: info@cii.com.vn