15 Tháng 06

DỰ ÁN SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI

Vị trí: Quảng Ngãi

Xem thêm

15 Tháng 06

DỰ ÁN NBB2 – NBB3

Vị trí: Hồ Chí Minh

Xem thêm

15 Tháng 06

DỰ ÁN D’VERANO

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP THỦ THIÊM LAKEVIEW

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CHUNG CƯ 155 NGUYỄN CHÍ THANH

Tổng mức đầu tư: 164,5 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5, trong đó CII góp vốn 60%.

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

Tổng mức đầu tư: 322 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư, Chủ đầu tư là Công ty Cơ khí Điện Lữ Gia. Sau này trở thành Công ty CII Bridge & Road (Công ty thành viên của CII)

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN 152 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Vị trí: Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN THE RIVER – THỦ THIÊM

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO CẤP THỦ THIÊM MARINA BAY

Hình thức đầu tư: BT, CII làm chủ đầu tư.

Xem thêm