DỰ ÁN CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

Tổng mức đầu tư: 322 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư. Chủ đầu tư là Công ty Cơ khí Điện Lữ Gia. Sau này trở thành Công ty CII Bridge & Road (Công ty con của CII).

Cao ốc gồm 22 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, 5 tầng sử dụng cho thương mại, dịch vụ, văn phòng cho thuê và 15 tầng là căn hộ cao cấp.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2008 và hoàn thành vào năm 2011.

Hình ảnh dự án

Các dự án Bất Động Sản khác