Công ty đã tạo ra được danh mục các dự án đầu tư có hiệu quả và theo đúng định hướng phát triển, tập trung vào 3 mảng hoạt động, cầu đường giao thông, hạ tầng nước và hạ tầng bất động sản. Các dự án này đã tạo ra nền tảng phát triển bền vững cho công ty.

Sau đây là các dự án tiêu biểu của CII

Nhóm dự án Hạ tầng - Giao thông

DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2

Tổng mức đầu tư: 2.847,2 tỷ đồng Hình thức đầu tư: BT, CII làm chủ đầu tư. Phương thức hoàn vốn: thu phí hoàn vốn trong vòng 13 năm, từ tháng 3/2018.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRONG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC VÀ HOÀN THIỆN TRỤC BẮC – NAM TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Tổng mức đầu tư: 2.641 tỷ đồng Hình thức đầu tư: BT. Thanh toán bằng giao đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty CP Đầu tư cầu...

Nhóm dự án Sản xuất nước sạch

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 2

Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp, CII sở hữu 43% vốn điều lệ.

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC BOO THỦ ĐỨC

Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOO, Chủ đầu tư là Công ty CP BOO Nước Thủ Đức, trong đó CII sở hữu 52% vốn điều lệ, hiện nay đã...

Nhóm dự án Bất Động Sản

DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO CẤP THỦ THIÊM MARINA BAY

Hình thức đầu tư: BT, CII làm chủ đầu tư.

DỰ ÁN THE RIVER – THỦ THIÊM

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

DỰ ÁN 152 ĐIỆN BIÊN PHỦ

Vị trí: Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

DỰ ÁN CAO ỐC LỮ GIA PLAZA

Tổng mức đầu tư: 322 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư, Chủ đầu tư là Công ty Cơ khí Điện Lữ Gia. Sau này trở thành Công ty CII Bridge &...

DỰ ÁN CHUNG CƯ 155 NGUYỄN CHÍ THANH

Tổng mức đầu tư: 164,5 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Hợp tác đầu tư, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5, trong đó CII góp vốn 60%.

DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP THỦ THIÊM LAKEVIEW

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

DỰ ÁN D’VERANO

Vị trí: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

DỰ ÁN NBB2 – NBB3

Vị trí: Hồ Chí Minh

DỰ ÁN SƠN TỊNH – QUẢNG NGÃI

Vị trí: Quảng Ngãi