DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 2

Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: BOT. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp, trong đó CII sở hữu 43% vốn điều lệ.

Công suất phát nước 300.000 m3/ngày. Công trình đã khởi công trong năm 2015 và sẽ phát nước vào năm 2016.

Hình ảnh dự án

Các dự án Sản xuất nước sạch khác