06 Tháng 04

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC BOO THỦ ĐỨC

Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOO, Chủ đầu tư là Công ty CP BOO Nước Thủ Đức, trong đó CII sở hữu 52% vốn điều lệ, hiện nay đã chuyển phần góp vốn về Công ty Sài Gòn Water.

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 2

Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư nước Tân Hiệp, CII sở hữu 43% vốn điều lệ.

Xem thêm