Công ty thành viên

28 Tháng 03

[CBTT] CII đăng kí bán hơn 27 triệu cổ phiếu LGC để thực hiện quyền hoán đối trái phiếu cho MPTC

Công ty CII đăng kí bán 27.293.055 cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC) để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu mà CII đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang cổ phiếu LGC. Thời gian thực hiện giao dịch dự...

Xem thêm

15 Tháng 03

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi cho MPTC

Ngày 12/03/2015, Công ty CII công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu có quyền hoán đổi riêng lẻ cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC). Công ty CII phát hành trái phiếu có quyền hoán đổi thành cổ phiếu công ty CII B&R...

Xem thêm