Công ty thành viên

[CBTT] CII đăng kí bán hơn 27 triệu cổ phiếu LGC để thực hiện quyền hoán đối trái phiếu cho MPTC

28 Tháng 03. 2016

Công ty CII đăng kí bán 27.293.055 cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC) để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu mà CII đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang cổ phiếu LGC. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 14/03/2016 đến ngày 14/04/2016 thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (không phụ thuộc biên độ giao dịch và không phát sinh giao dịch bằng tiền). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu LGC công ty CII nắm giữ là 129.906.953, chiếm tỷ lệ 67,36%. Tại văn bản tại đây

Tin tức liên quan