logo-hfic-12_200_200

Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) nay là Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Vốn góp ban đầu: 45 tỷ đồng (tương đương 15% vốn điều lệ).

Cuối năm 2005 Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã nhận chuyển nhượng 10 tỷ đồng (theo mệnh giá cổ phiếu) từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh, nâng số lượng sở hữu vốn của HIFU lên 55 tỷ đồng (tương đương 18,33% vốn điều lệ).

Quỹ đầu tư được thành lập từ năm 1997, là một tổ chức tài chính chủ lực, công cụ tài chính của thành phố nhằm thực hiện việc mở rộng huy động vốn trong toàn xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố.

Năm 2010 UBND thành phố Hồ Chí Minh thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM, viết tắt là HFIC, trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển đô thị TPHCM (HIFU). Đây là định chế tài chính phi ngân hàng đầu tiên của TPHCM.

HFIC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn, được tổ chức theo mô hình công ty mẹ-con trên cơ sở tổ chức lại HIFU vốn đã hoạt động được 12 năm. HFIC có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Các chức năng chính của HFIC là huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng; tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn; đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà TPHCM cần ưu tiên đầu tư; cho vay đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng; phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình theo ủy quyền của UBND TPHCM; quản lý vốn Nhà nước…sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, trong đó chú trọng các dự án thuộc lĩnh vực cầu đường, giao thông, sản xuất nước sạch và xử lý nước.

HCM-TNXP

Công ty Sản xuất, Kinh doanh, Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thanh niên Xung phong (VYC) nay là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong

Vốn góp ban đầu: 15 tỷ đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)

Công ty Sản xuất, Kinh doanh, thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thanh niên Xung phong được thành lập từ năm 1995, Công ty đã thực hiện đầu tư một số công trình trọng điểm như: đường Nguyễn Hữu Cảnh, Liên tỉnh lộ 25 B, chung cư Ngô Tất Tố, chung cư Phạm Viết Chánh, chung cư Nguyên Hồng, cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ …

invesco

Công ty Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh nay là Công ty Cổ phần và Đầu tư Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh (Invesco)

Vốn góp ban đầu: 15 tỷ đồng (tương đương 5% vốn điều lệ)

Cuối năm 2005 Công ty Đầu tư và Dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển nhượng cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh và một số cổ đông khác số lượng cổ phần có tổng mệnh giá là 12,5 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sở hữu hiện nay là 2,5 tỷ đồng.

Công ty Invesco được thành lập từ năm 1996, Công ty là chủ đầu tư các công trình cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương, khu dân cư Nam Hùng Vương, KCN Cát Lái…