Trong nhiều năm qua, công ty đã kiên định tập trung đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng mặc dù gặp rất nhiều thách thức. Kết quả tăng trưởng qua các năm, danh mục các dự án đầu tư và việc hình thành mô hình hoạt động mới đã tạo ra tiền đề vững chắc để công ty có thể phát triển bền vững.

BỐI CẢNH CHUNG

Về tình hình cơ sở hạ tầng giao thông: hiện nay Việt Nam vẫn là quốc gia có trình độ phát triển giao thông thấp nhất trong khu vực. Tỷ lệ đường nhựa trên tổng chiều dài đường giao thông mới chỉ chiếm 66% trong khi Singapore là 100%. Tỷ trọng đường cao tốc trên tổng chiều dài đường nhựa chỉ chiếm 0,06%, trong khi Singapore là 4,7%. Đường có chiều rộng trên 10m hiện nay chỉ chiếm 23%. Số km/người chỉ đạt 2,4 km. Chất lượng đường bộ của Việt Nam được xếp 117 trên 139 quốc gia. Trước thực trạng trên, nhu cầu phát triển đường giao thông trong tương lai là rất lớn.

Bên cạnh đó, khi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng sẽ có những thuận lợi sau đây:

 • Ngành đầu tư hạ tầng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi từ chính phủ trong nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ khối ngoài quốc doanh; được hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục pháp lý, đền bù giải tỏa.
 • Được hưởng một số chế tài riêng để tăng tỷ suất nội hoàn hoặc rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư.
 • Được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn ngân hàng.
 • Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Dự án hạ tẩng thường có quy mô đầu tư lớn và mang lại lợi nhuận ổn định trong thời gian dài.
 • Nhà đầu tư hạ tầng hưởng tỷ suất nội hoàn cao, rủi ro thấp, và dòng tiền về an toàn như đầu tư trái phiếu, đồng thời có thể thu lợi thêm khi định giá dòng tiền thu về thay đổi.

Về tình hình nhu cầu nước sạch và xử lý nước thải: hiện nay do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng nên chỉ có khoảng 60% dân số đô thị được tiếp cận nước sạch. Bên cạnh đó, mỗi năm có khoảng 1,5 tỷ m3 khối nước thải chưa qua xử lý được xả thẳng ra sông hồ và kênh rạch, trong khi đó chỉ có khoảng 7% lượng nước thải được xử lý đúng tiêu chuẩn. Điều này đặt ra nhu cầu gia tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân, cải thiện môi trường sinh thái ngày càng cấp bách.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Công ty sẽ phát triển thành một Tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Về lĩnh vực đầu tư, trước mắt Công ty sẽ tập trung đầu tư vào các dự án cầu đường giao thông và sản xuất nước sạch, trong tương lai sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực như: xử lý nước thải, bãi đậu xe, xử lý rác… Công ty sẽ sử dụng linh hoạt trong nhiều công cụ tài chính khác nhau để huy động và thu hồi vốn như: Chuyển giao các dự án cho nhà nước (BT), nhận quyền thu phí (BOT), ứng vốn đầu tư cho dự án để nhận chuyển nhượng quyền thu phí, Mua/Bán lại cổ phẩn của các công ty dự án BOT, sử dụng đòn bẩy tài chính: bán dòng tiền thu phí tương lai cho ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm…, phát hành cổ phiếu thông qua IPO hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

TIẾN TRÌNH TÁI CẤU TRÚC

Sau 14 năm hoạt động, Công ty đã tạo ra nền tảng tương đối tốt cho việc phát triển. Tuy nhiền, với tốc độ tăng trưởng tiếp tục được dự báo ở mức cao và danh mục dự án tiếp tục gia tăng, do đó mô hình quản trị của công ty đã không còn phù hợp. Mô hình cũ tạo ra nhiều khó khăn trong quá trình điều hành, hạch toán kế toán, định giá tài sản, và huy động vốn. Các cổ đông và các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động chung của công ty và dự báo kết quả hoạt động trong tương lai để đưa ra chiến lược đầu tư. Các đối tác chiến lược và các nhà tài trợ vốn gặp khó khăn trong việc tách biệt, theo dõi, và đánh giá dòng tiền đầu tư vào từng lĩnh vực hoặc dự án cụ thể.

Từ đó, đầu năm 2013, công ty quyết định tiến hành tái cấu trúc mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Theo đó, CII phân chia lại hoạt động của mình tập trung vào 5 mảng chính bao gồm cầu và đường, nước, thi công xây dựng, bất động sản, và dịch vụ. CII trở thành CII Holdings, quản lý 5 công ty con chuyên biệt trong từng lĩnh vực bao gồm CII Bridge & Road, CII Water, CII E&C, CII Land và CII Services. Những công ty con này sẽ đầu tư và quản lý những dự án theo lĩnh vực chuyên môn của nó. Trong đó CII luôn duy trì tỷ lệ nắm giữ tối thiểu 40% tại các công ty thành viên và nắm giữ ít nhất 2 vị trí chủ chốt (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc).

Cho đến hiện tại, CII đã thành lập được:

 • CII Water: trên cơ sở tái cấu trúc lại phần vốn tại Công ty hạ tầng nước Sài Gòn (SII)
 • CII E&C: trên cơ sở tái cấu trúc vốn của CII ở công ty 565.
 • CII Service: thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Hạ tầng.
 • CII Bridge & Road: trên cơ sở tái cấu trúc vốn ở Công ty cổ phần Cơ Khí Điện Lữ Gia
 • CII Land: dự kiến thành lập trong năm 2015.

Trong mô hình này:

 • Vai trò và nhiệm vụ của CII Holdings: Quản lý điều phối chung CII Group, nghiên cứu phát triển dự án, quản lý vốn, quản lý dự án đầu tư, hỗ trợ, thu xếp vốn cho các dự án của công ty con, kêu gọi đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các dự án.

Nhiệm vụ của các công ty con: quản lý khai thác dự án, sử dụng nguồn vốn huy động có hiệu quả, tạo ra giá trị tăng thêm cho CII Group, nâng cao năng lực chuyên môn được phân công, liên kết với các công ty con để tối ưu hóa sử dụng nguồn lực của CII Group.