08 Tháng 04

DỰ ÁN MỞ RỘNG QL 60 NỐI CẦU RẠCH MIỄU ĐẾN CẦU CỔ CHIÊN (BẾN TRE)

Tổng mức đầu tư: 1.800 tỷ đồng Hình thức đầu tư: BOT, chủ đầu tư là liên doanh Công ty CP Đầu tư cầu đường CII – Công ty CP Thương mại nước giải khát Khánh An. Quy mô dự án: Tổng chiều dài đầu...

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CẦU RẠCH MIỄU

Tổng mức đầu tư: 1.397 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, Chủ đầu tư là Cty TNHH MTV BOT cầu Rạch Miễu, trong đó CII sở hữu 49,75% vốn điều lệ. Phương thức hoàn vốn: thu phí giao thông 10 năm.

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN GIAI ĐOẠN 1

Tổng mức đầu tư: 14.678 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, chủ đầu tư là Công ty CP BOT Trung Lương-Mỹ Thuận, trong đó CII B&R (Công ty con của CII) sở hữu 10% vốn điều lệ. Phương thức hoàn vốn: Thu phí giao...

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRONG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC VÀ HOÀN THIỆN TRỤC BẮC – NAM TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Tổng mức đầu tư: 2.641 tỷ đồng Hình thức đầu tư: BT. Thanh toán bằng giao đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty CP Đầu tư cầu đường CII – Công ty CP Thương mại nước giải...

Xem thêm

06 Tháng 04

DỰ ÁN MỞ RỘNG TUYẾN TRÁNH QL1A ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Tổng mức đầu tư: 548 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận.

Xem thêm

01 Tháng 04

DỰ ÁN CẦU RẠCH CHIẾC

Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: CII ứng vốn thi công. Chủ đầu tư là Khu quản lý giao thông đô thị số 2. Phương thức hoàn vốn: Thu phí giao thông.

Xem thêm

01 Tháng 04

DỰ ÁN CẦU BÌNH TRIỆU 1, PHẦN 1, GIAI ĐOẠN 2

Tổng mức đầu tư: 230,66 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BOT, CII làm chủ đầu tư. Phương thức hoàn vốn: Thu phí giao thông tại thu phí Bình Triệu hiện hữu.

Xem thêm

01 Tháng 04

DỰ ÁN CẦU SÀI GÒN 2

Tổng mức đầu tư: 1.311,9 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: BT, CII làm chủ đầu tư. Phương thức hoàn vốn: Ngân sách thanh toán trong vòng 5 năm từ 2014 – 1018.

Xem thêm

22 Tháng 03

DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2

Tổng mức đầu tư: 2.847,2 tỷ đồng Hình thức đầu tư: BT, CII làm chủ đầu tư. Phương thức hoàn vốn: thu phí hoàn vốn trong vòng 13 năm, từ tháng 3/2018.

Xem thêm