2023

02 Tháng 06

Công Bố Thông Tin về việc Ngân Hàng Vietcombank đã phê duyệt cấp tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng của CII

Như đã báo cáo đến quý cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 vừa qua của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII”), sau rất nhiều nỗ lực thương...

Xem thêm

31 Tháng 05

Công bố thông tin về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Xem thêm

30 Tháng 05

Công Bố Thông Tin đính chính nội dung đã công bố tại công văn số 277

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Công Ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 31/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) theo Công Văn số 227/2023/CV-CII...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công bố thông tin Hội Đồng Quản Trị chấp thuận cho CII được đầu tư vào một doanh nghiệp đang niêm yết trên HOSE và chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của Dự Án BOT Mở Rộng Xa Lộ Hà Nội

  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 30/05/2023,  Hội Đồng Quản Trị Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) và Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT (NK...

Xem thêm

26 Tháng 05

Công Bố Thông Tin về việc Hội Đồng Quản Trị thông qua việc bán Cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Triển khai chương trình hoạt động năm 2023 vừa được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Hội Đồng Quản Trị Công ty CII...

Xem thêm

25 Tháng 05

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nghị Quyết và Biên Bản Họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 ngày 24/05/2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu...

Xem thêm

24 Tháng 05

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ LÃI KỲ 10 CỦA MÃ TRÁI PHIẾU CIIB2024009 (MÃ CHỨNG KHOÁN: CII120018)

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên...

Xem thêm

18 Tháng 05

Công Ty CII thông báo về hợp tác phát triển dự án cao ốc văn phòng và thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Nước Sài Gòn

  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trận trọng thông báo đến Quý cổ đông: Công Ty đang thực hiện hợp tác phát triển Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng...

Xem thêm

27 Tháng 04

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2022 lần thứ 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 27 tháng 04 năm 2023, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ- HĐQT (NK...

Xem thêm

21 Tháng 04

Công ty CII kính gửi đến Quý cổ đông thông báo liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Mặc dù Ban tổ chức (“BTC”) Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (“Đại Hội “) đã rất nỗ lực trong việc liên lạc với Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 03/04/2022 (“Quý Cổ Đông”),...

Xem thêm