2023

04 Tháng 12

CII triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Ngày 04/12/2023, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) đã ban hành Nghị Quyết số 59/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ“) bất thường....

Xem thêm

04 Tháng 12

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 34 ngày 28/11/2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau: Ngày 04/12/2023, Công Ty đã nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ...

Xem thêm

30 Tháng 11

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TP.HCM (HFIC) THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

1. Tổ chức chào bán: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (HFIC) 2. Tổ chức phát hành: CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII) 3. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành cho cổ đông...

Xem thêm

29 Tháng 11

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 12 của mã chứng khoán CII120018

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho...

Xem thêm

28 Tháng 11

Ngày 27/11/2023, UBND Tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận thay đổi nhà tài trợ tín dụng cho Dự án Cao tốc Trung lương – Mỹ thuận. Theo đó Vietcombank sẽ là nhà tài trợ chính cho Dự án (khoảng 6.942 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 27/11/2023, UBND Tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận thay đổi nhà tài trợ tín dụng cho Dự án BOT...

Xem thêm

24 Tháng 11

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Trần Thị Tuất

Xem thêm

23 Tháng 11

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của người nội bộ – Dương Quang Châu.

Xem thêm

21 Tháng 11

Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Văn Thành.

Xem thêm

21 Tháng 11

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Văn Thành.

Xem thêm

21 Tháng 11

Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Vũ Hoàng.  

Xem thêm