2023

29 Tháng 12

Công ty CII bổ nhiệm kế toán trưởng mới

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Sau gần 10 năm công tác ở CII với cương vị Kế toán trưởng, nay Bà Mai Thị Thu Phương đã có nguyện vọng...

Xem thêm

29 Tháng 12

Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn hàng quý, ngày 29/12/2023 CII đã chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Cty Lưu ký & Bù trừ CK

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn vào ngày đầu mỗi quý với mức tỷ lệ chi trả là 4%/quý (tương...

Xem thêm

28 Tháng 12

Dự án BOT Mở rộng Quốc lộ 1 (Ninh Thuận 2) và dự án BOT cầu Cổ Chiên vừa được chấp thuận điều chỉnh tăng giá vé từ ngày 29/12/2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công Ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 21/12/2023, Cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 8793/CĐBVN-TC chấp thuận thời điểm điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí...

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan của nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan của nội bộ – Phạm Thị Thúy Hằng

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Mai Bảo Trâm  

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Quốc Bình  

Xem thêm

27 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

  Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Vũ Hoàng

Xem thêm

26 Tháng 12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 09 của mã chứng khoán CII121029

Công ty CII thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho...

Xem thêm

25 Tháng 12

HĐQT Công ty CII chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay của công ty OBI VPbank

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Thực hiện vai trò là trung tâm điều phối vốn của các đơn vị thành viên, Hội Đồng Quản Trị...

Xem thêm