2016

28 Tháng 12

Dragon Capital mua không thành công 2.3 triệu cổ phiếu CII

Dragon Capital thông qua quỹ đầu tư DC Development Markets Strategies Public Limited Company (Ireland) (sau đây gọi là quỹ DC) đã không mua 2.300.000 cổ phiếu CII như đã đăng kí trước đó. Hiện nay, quỹ DC đang nắm giữ 364.327 cổ phiếu CII. Lý do quỹ DC không...

Xem thêm

28 Tháng 12

UBCKNN chấp thuận cho CII phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ RAM

Ngày 28/12/2016, Công ty CII đã nhận được văn bản số 8571/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CII phát hafh trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế. Như vậy, dự kiến ngày 05/01/2017, CII sẽ hoàn tất việc...

Xem thêm

27 Tháng 12

Công ty CII hoàn tất chuyển nhượng 19.480.000 cổ phiếu CII E&C cho 93 nhà đầu tư

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII và được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 26/12/2016, Công ty CII đã hoàn...

Xem thêm

27 Tháng 12

THƯ NGỎ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG & CBCNV THUỘC CII Group NHÂN 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Kính thưa Quý Cổ Đông cùng toàn thể CBCNV thuộc CII Group. Ngày 24 tháng 12 hàng năm là một ngày đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với Công ty CII chúng ta. Đó là ngày Công ty Cổ phần...

Xem thêm

16 Tháng 12

Công ty CII giảm tỷ lệ sở hữu CII E&C xuống 49%

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII, theo đó, Đại hội đồng cổ đông CII đã chấp thuận cho CII giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) xuống 49% bằng cách bán cổ...

Xem thêm

15 Tháng 12

Công ty CII tăng vốn điều lệ lên 2.748.282.370.000 đồng

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thay đổi lần thứ 20 ngày 15/12/2016 (đính kèm) về việc điều chỉnh tăng số vốn điều lệ lên 2.748.282.370.000 đồng. Trân trọng.  

Xem thêm

14 Tháng 12

Đại hội cổ đông bất thường công ty CII lần 2 năm 2016: Biên bản họp và Nghị quyết

Sáng ngày 14/12/2016, tại Hội trường T78 đã diễn ra Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của công ty CII với các nội dung chính được thông qua với đa số phiếu như sau: Chấp thuận giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại...

Xem thêm

13 Tháng 12

Công ty CII trả cổ tức đợt 2 năm 2016 6,5% và mở rộng hợp tác dự án BT Thủ Thiêm

Công ty CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông một số nội dung được Hội đồng quản trị CII phê duyệt ngày 13/12/2016: Chấp thuận tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm từ 340 tỷ đồng lên...

Xem thêm

06 Tháng 12

Báo cáo tình hình hoạt động công ty CII tháng 11.2016

Công ty CII trân trọng gửi tới quý cổ đông báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 11 năm 2016 với các sự kiện và thông tin nổi bật như sau: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 1. HOÀN TẤT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI...

Xem thêm

02 Tháng 12

Tân Tam Mã đăng ký bán 8.900.000cổ phiếu CII

Công ty CII mới nhận được thông báo Công ty Tân Tam Mã đăng kí bán 8.900.000 cổ phiếu CII. Theo đó, lý do công ty Tân Tam Mã đăng ký bán cổ phiếu CII vì các công ty chứng khoán yêu cầu Tân Tam...

Xem thêm