Cổ phiếu - Trái phiếu

UBCKNN chấp thuận cho CII phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ RAM

28 Tháng 12. 2016

Ngày 28/12/2016, Công ty CII đã nhận được văn bản số 8571/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CII phát hafh trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế.

Như vậy, dự kiến ngày 05/01/2017, CII sẽ hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và thu về số tiền 40 triệu USD từ Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management (RAM).

Trân trọng.

Xem Công Bố Thông Tin

Tin tức liên quan