Cổ phiếu - Trái phiếu

CII: Thông báo thông tin chuyển đổi trái phiếu GS và HFIC

26 Tháng 01. 2016

Hôm nay, 26/1/2016 thực sự là một ngày tốt lành với CII bởi nhiều thông tin tốt vừa nhận được mà Công ty xem như món quà đầu năm mới kính tặng Quý cổ đông, cụ thể:
1) Ngày 26/01/2016, CII đã nhận được thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của các NĐT do GS quản lý và HFIC. Tổng giá trị chuyển đổi là 603 tỷ đồng.
2) Cũng trong ngày 26/01/2016, CII đã nhận được xác nhận (qua điện thoại và sẽ gửi văn bản chính thức trong tuần này) của MPTC về việc hoán đổi 1.020 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi để nhận lấy 56.666.666 cổ phần CII B&C (HOSE: LGC)
3) Như vậy, tổng số nợ mà CII được ghi giảm (không còn nghĩa vụ trả nợ) là hơn 1.623 tỷ đồng, góp phần quan trọng để hệ số nợ/vốn chủ của Công ty mẹ CII được giảm về dưới 1 trong năm 2016.

Xem văn bản tại đây

Tin tức liên quan