Cổ phiếu - Trái phiếu

CII được niêm yết bổ sung hơn 32 triệu cp để chuyển đổi TPCĐ cho GS và HFIC

26 Tháng 02. 2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận cho Công ty CII được niêm yết bổ sung 32.090.369 cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Goldman Sachs Asset Management (GS) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC). Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 25/2/2016.

Xem văn bản tại đây

Tin tức liên quan