Cổ phiếu - Trái phiếu

CII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

27 Tháng 01. 2016

Căn cứ 2 công văn của CII gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM ngày 26/1/2016 về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của HFIC và Goldman Sachs thành cổ phiếu CII, công ty CII xin thông báo số lượng cổ phiếu CII có quyền biểu quyết đang lưu hành sau 2 giao dịch chuyển đổi trên sẽ tăng từ 218.254.038 cổ phiếu lên 250.344.407 cổ phiếu.
Xem công văn tại đây

Tin tức liên quan