Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 5 triệu cổ phiếu CII

29 Tháng 02. 2016

Vừa hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu CII, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 5 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 03/03/2016 đến ngày 01/04/2016 bằng phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, công ty Tân Tam Mã sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CII lên 3,994%.
Xem văn bản

Tin tức liên quan