Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty CII hoàn tất chuyển nhượng 19.480.000 cổ phiếu CII E&C cho 93 nhà đầu tư

27 Tháng 12. 2016

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông CII và được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 26/12/2016, Công ty CII đã hoàn tất việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng 19.480.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) cho 93 nhà đầu tư, qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C xuống còn 49%. Như vậy, kể từ ngày 27/12/2016, CII E&C chính thức trở thành công ty liên kết của CII.

Trân trọng.

Tin tức liên quan