Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

23 Tháng 05

Điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh – lần 35

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau: Ngày 23/05/2024, Công Ty đã nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ...

Xem thêm

23 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Thị Mai Hương.

Xem thêm

22 Tháng 05

CII tăng vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu CII42013 Đợt 7

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 21/05/2024, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã có công văn số 3218/UBCK-QLCB về việc nhận được đầy đủ...

Xem thêm

22 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Trung Hiếu.  

Xem thêm

21 Tháng 05

CBTT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (TỔ CHỨC LẦN 2 VÀO NGÀY 21/05/2024)

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 tổ chức lần 2 vào ngày 21/05/2024 của Công...

Xem thêm

21 Tháng 05

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Trần Yến Vy.

Xem thêm

20 Tháng 05

Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 – Lần 2 ngày 21/05/2024

Công ty CII trân trọng Kính mời Quý Cổ Đông (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/03/2024) đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 – Lần 2 của CII vào lúc 08 giờ 00, Thứ...

Xem thêm

17 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Dương Quang Châu

Xem thêm

16 Tháng 05

Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Báo cáo kết quả giao trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Quỳnh Hương  

Xem thêm

16 Tháng 05

Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Nguyễn Văn Thành

Xem thêm