Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

20 Tháng 04

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TpHCM xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TpHCM xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2022 theo ….  

Xem thêm

18 Tháng 04

Ban tổ chức Đại Hội trân trọng thông báo đến quý cổ đông được quyền tham dự Đại Hội

  Sau khi triển khai chương trình tri ân cổ đông và tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý về một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022  của Công Ty...

Xem thêm

14 Tháng 04

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CII xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã gửi tin nhắn đăng ký tham dự đại hội.

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CII xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã gửi tin nhắn đăng ký tham dự đại hội! Ban tổ chức đang tập hợp danh sách để gửi quà tri...

Xem thêm

13 Tháng 04

Công ty CII kính gửi thư ngỏ đến Quý cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Quý cổ đông vui lòng soạn tin nhắn theo mẫu sau: Tôi tên là …., CCCD/CMND số …, là cổ đông được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty CII (ĐH). BTC ĐH gửi quà tri ân theo như thông...

Xem thêm

06 Tháng 04

THÔNG BÁO LÃI SUẤT CHO KỲ TÍNH LÃI 09 CỦA TRÁI PHIẾU CIIB2124001 (MÃ CHỨNG KHOÁN: CII121006)

Xem thêm

05 Tháng 04

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ ĐƯỜNG LINK TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Xem thêm

03 Tháng 04

công bố thông tin hội đồng quản trị thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để trình ĐHĐCĐ

Xem thêm

03 Tháng 04

Thông báo thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi CII42013 đợt 5

Xem thêm

31 Tháng 03

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022

Xem thêm

31 Tháng 03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 6 của mã trái phiếu CII121029

Xem thêm