Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

21 Tháng 11

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ

Công ty CII  Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ – Lê Vũ Hoàng.

Xem thêm

20 Tháng 11

CBTT về việc tăng vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu CII42013 đợt 06

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 17/11/2023, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã có công văn số 7952/UBCK-QLCB về việc nhận được đầy đủ...

Xem thêm

20 Tháng 11

Làm rõ thông tin về việc thực hiện quyền mua và chuyển đổi của Trái phiếu đang chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (mã Trái phiếu CII42301)

Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) nhận được một số câu hỏi của Nhà đầu tư/cổ đông liên quan đến: (1) việc thực hiện quyền mua và (2) việc chuyển...

Xem thêm

14 Tháng 11

Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan

Công ty CII Thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan – Phạm Thị Thúy Hằng.

Xem thêm

14 Tháng 11

Báo cáo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan

Công ty CII Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của người có liên quan – Phạm Thị Thúy Hằng.

Xem thêm

13 Tháng 11

Đính chính thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty CII đính chính thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Lê Quốc Bình:

Xem thêm

10 Tháng 11

HĐQT thông qua việc chuyển đổi trái phiếu CII42013 đợt 6

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Ngày 10/11/2023, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) thông qua việc chuyển...

Xem thêm

10 Tháng 11

Báo cáo kết quả phát hành 34.345.300 cổ phiếu CII để chuyển đổi 343.453 Trái phiếu CII42013 tại Đợt 6 ngày 2/11/2023.

Giới thiệu về Tổ chức phát hành Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Tên viết tắt: CII Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận...

Xem thêm

10 Tháng 11

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Căn cứ Công văn số 515/2023/CV-CII của CII gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng...

Xem thêm

10 Tháng 11

Thay đổi số lượng trái phiếu CII42013 đang lưu hành

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Căn cứ Công văn số 515/2023/CV-CII của CII gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng...

Xem thêm