2019

30 Tháng 12

CBTT về việc thành lập phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII và chấp thuận cho CII nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park

Công ty CII kính gửi lại bản chính thức nội dung thông tin công bố: – Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT chấp thuận phê...

Xem thêm

24 Tháng 12

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Tân Tam Mã

Xem thêm

19 Tháng 12

Công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

Xem thêm

18 Tháng 12

Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB

Công ty CII  Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB : công văn số 673/2019/CV-CII ngày 17/12/2019 (vượt ngưỡng 1% tại ngày 12/12/2019)

Xem thêm

04 Tháng 12

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỦ THIÊM RIVERARK VÀ DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG MỸ THUẬN

Liên quan đến việc phát triển Dự án Thủ Thiêm Riverpark Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 222/NQ-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội Đồng Quản Trị và phê chuẩn của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, ngày 04/12/2019, CII đã ký kết hợp đồng với...

Xem thêm

03 Tháng 12

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ THỜI GIAN NHẬN LÃI TRÁI PHIẾU CII11722

Để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII122020, mã Trái phiếu CII11722 (từ ngày 29/06/2019 đến 29/12/2019), CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau:...

Xem thêm

02 Tháng 12

Thông tin về Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

Như đã công bố thông tin, Dự án BOT cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (“Dự Án”) là một trong số các dự án có ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền giai đoạn 2019-2030 của CII. Do vậy, CII kính cập nhật bổ sung...

Xem thêm

29 Tháng 11

Thông báo một số nội dung HĐQT đã thông qua ngày 27/11/2019

Xem thêm

28 Tháng 11

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ THÔNG QUA NGÀY 27-11-2019

Ngày 27/11/2019, Hội Đồng Quản Trị công ty cii đã họp và thông qua một số nội dung sau: Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định việc mua lại và chuyển nhượng cho bên thứ ba toàn bộ vốn của Shining...

Xem thêm

28 Tháng 11

CBTT về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_đã phát hành ngày 05/01/2017.

Công ty CII kính gửi  công bố thông tin theo Nghị định 163 về việc mua lại một phần trước hạn Trái phiếu CII_đã phát hành ngày 05/01/2017.  

Xem thêm