Thông tin công bố

Thư mời và tài liệu ĐHCĐBT năm 2023

25 Tháng 08. 2023
  1. Kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 của CII vào lúc 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 19/09/2023 tại Hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
  2. CII sẽ gửi thư mời họp (đính kèm) đến Quý Cổ Đông, đồng thời công bố thư mời họp và tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của CII kể từ ngày 25/08/2023 tại đường dẫn https://cii.com.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong
Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan