Thông tin công bố

CBTT về việc mua cổ phiếu quỹ và khai thác quỹ đất Thủ Thiêm

25 Tháng 03. 2016

 

Công ty CII trân trọng thông báo tới quý cổ đông. Ngày 25/03/2015, HĐQT CII đã ra nghị quyết chấp thuận các nội dung sau:

  1. Chấp thuận phê duyệt khối lượng cổ phiếu quỹ được mua là 40.180.000 cp. Cổ phiếu quỹ sẽ được mua ngay sau khi được chấp thuận của UBCKNN. Giá mua cổ phiếu là giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ cho UBCKNN nhưng không vượt quá 25.300 đồng/cổ phiếu. Để tránh xung đột về lợi ích, trong thời gian công ty mua cổ phiếu quỹ, nghiêm cấm các thành viên Ban điều hành và người có liên quan của họ đăng ký và/hoặc bán ra cổ phiếu CII.
  2. Về việc khai thác các lô đất tại Thủ Thiêm. Các lô đất đã được HĐQT phê duyệt kế hoạch khai thác thì sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đó. Đối với các lô đất chưa được phê duyệt khai thác thì HĐQT phê duyệt định hướng khai thác quỹ đất Thủ Thiêm mà CII sẽ được nhận như sau: 35% quỹ đất sẽ được chuyển nhượng cho NĐT nước ngoài để thu hồi bớt vốn đầu tư trả nợ khoản vay ngân hàng cho dự án BT Thủ Thiêm, 30% quỹ đất sẽ hợp tác sẽ hợp tác với NĐT nước ngoài để phát triển dự án; và 35% quỹ đất sẽ do CII tự phát triển.

Trân trọng

Xem Công bố Thông tin

Tin tức liên quan