Thông tin công bố

[CBTT] CII trả lời cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ

29 Tháng 03. 2016

Ngày 29/03/2016, Công ty CII có nhận được câu hỏi từ cổ đông trên Facebook của CII về việc mua cổ phiếu quỹ. Website công ty CII xin trích lược trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

1.  Dựa vào cơ sở nào để đưa mức giá mua cổ phiếu quỹ là 25.300 đồng/cổ phiếu?

Việc xây dựng mức giá mua cổ phiếu quỹ không quá 25.300 đồng/cổ phiếu dựa trên các căn cứ vào giá trị nội tại của CII và căn cứ vào ý kiến của các công ty chứng khoán.

Theo đánh giá của CII, sau khi đánh giá lại các khoản đầu tư của CII (công ty mẹ) theo giá thị trường, kết hợp với các thỏa thuận đã được với MPTC thì giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu CII là 26.385 đồng/cổ phiếu (cách tính chi tiết xin xem trong văn bản công bố thông tin đầy đủ).

*Ghi chú: Giá trị đánh giá các khoản đầu tư của CII do công ty tự tính toán. Quý cổ đông, NĐT nên xem xét cẩn trọng vấn đề này. CII sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sai số trong giá trị thực tế và giá trị mà CII đã trình bày nói trên.

Ngoài ra, theo CII được biết hiện nay đã có 6 công ty chứng khoán nằm trong top công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã có báo cáo về đánh giá về hoạt động của CII. Tại các báo cáo, các công ty đều đánh giá tốt CII và định giá CII với giá tối thiểu là 27.200 đồng/cổ phiếu (một số công ty khác đưa ra mức giá cao hơn).

Như vậy, dựa vào giá trị nội tại do CII ước tính là 26.385 đồng/cổ phiếu và ý kiến của công ty chứng khoán có giá tối thiểu là 27.200 đồng/cổ phiếu. CII đã đưa ra mức giá tối đa dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 25.300 đồng/cổ phiếu (tương đương với giảm 7% so với mức giá tối thiểu của công ty chứng khoán nhận định).

2.  Công ty dự kiến mua cổ phiếu quỹ dưới hình thức nào ? Mua trên sàn hay mua thông qua hình thức thỏa thuận với Goldman Sachs?

CII hoàn toàn không có cam kết phải mua lại cổ phiếu quỹ của Goldman Sachs (GS). Do vậy, công ty không có bất kỳ mối quan hệ với GS trong việc mua cổ phiếu quỹ.

Về phương thức giao dịch: toàn bộ việc mua bán cổ phiếu quỹ được thực hiện qua phương thức khớp lệnh trên HOSE. Chắc chắn CII không áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận vì nếu thực hiện như vậy, sẽ không bình đẳng với mọi cổ đông.

xem công bố thông tin

Tin tức liên quan