Thông tin công bố

CII: Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận gia hạn thời hạn công bố báo cáo tài chính của CII

26 Tháng 01. 2016

CII xin UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC. Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 155 (TT 155) của Bộ Tài Chính rút ngắn rất nhiều so với TT 52. Trong khi đó, BCTC hợp nhất của CII được hợp nhất từ 07 công ty con và 06 công ty liên kết (cấp 1), trong đó, các công ty này cũng phải lập BCTC hợp nhất từ một số công ty con và công ty liên kết (cấp 2), và dưới công ty con (cấp 2) này cũng có những công ty con. Qua đó, dẫn đến việc lập BCTC hợp nhất tại CII mất rất nhiều thời gian.

Vì vậy, để đảm bảo việc lập BCTC được chính xác, CII đã có văn bản gửi UBCKNN về việc xin gia gia hạn thời gian công bố BCTC quý và BCTC bán niên và đã được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của CII trong năm tài chính 2016 như sau:

  • CII công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
  • CII công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
Xem văn bản tại đây

Tin tức liên quan