Thông tin công bố

CII giảm tỷ lệ sở hữu, NBB không còn là công ty liên kết

28 Tháng 03. 2016

Căn cứ nghị quyết số 114/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) ngày 25/03/2016 của HĐQT Công ty CII, theo đó HĐQT CII đã chấp thuận tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB xuống 19,99% trong năm 2016.

Ngày 28/03/2016, Công ty CII đã có Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại công ty NBB, theo đó, CII đã thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB xuống 19,99%.

Như vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2016 của CII, Công ty NBB không còn là công ty liên kết.

Công ty CII trân trọng thông báo để quý cổ đông được rõ.

Xem công bố thông tin

Tin tức liên quan