Cổ phiếu - Trái phiếu

CII hoàn tất hoán đổi hơn 491 tỷ đồng TPCĐ Đợt 1 thành cổ phiếu LGC cho MPTC.

28 Tháng 03. 2016

Ngày 28/03/2016, CII đã hoàn tất việc hoán đổi 491,275 tỷ đồng trị giá Trái phiếu Hoán đổi của Đợt 1 thành 27.293.055 cổ phiếu Công ty CII B&R (HOSE: LGC) cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC) và hoàn tất việc chuyển nhượng sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (không phụ thuộc biên độ giao dịch và không phát sinh giao dịch bằng tiền).

Với việc hoàn tất hoán đổi trái phiếu nói trên, số dư nợ vay của CII trong Quý 1 năm 2016 sẽ giảm 491,275 tỷ đồng, đồng thời mang lại hơn 198 tỷ đồng lợi nhuận cho CII trong quý 1.

Theo thỏa thuận với MPTC, việc hoán đổi 528,725 tỷ đồng trị giá Trái phiếu hoán đổi của đợt 2 sẽ được thực hiện trong tháng 9 năm 2016.

xem công bố thông tin tại đây

Tin tức liên quan