Thông tin công bố

Kính thông báo đến Quý cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

15 Tháng 09. 2023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“ĐHĐCĐBT”) (tổ chức ngày 19/09/2023) kính thông báo đến Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội một số thông tin như sau:

Theo số liệu thống kê túc số cổ đông tính đến 15g00 ngày 15/09/2023, số lượng cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vẫn chưa đại diện đủ cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐBT, dẫn đến nguy cơ ĐHĐCĐBT (tổ chức lần 1) không thể thực hiện được.

Do vậy, Ban tổ chức Đại hội rất mong Quý cổ đông hỗ trợ:

  1. Đến tham dự ĐHĐCĐBT vào lúc 08 giờ 00, ngày 19/09/2023 tại Hội trường Nhà khách T78 (145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh) theo Thư mời họp ngày 29/08/2023 của CII.
  2. Trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát (hoặc cá nhân khác) tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội bằng cách điền thông tin vào mẫu Giấy Ủy Quyền ở mặt sau Thư mời và chụp ảnh gửi về cho Ban tổ chức Đại hội qua email info@cii.com.vn, zalo hoặc viber của số điện thoại 0876.100.419.
Xem thông báo

Tin tức liên quan