Thông tin công bố

Hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký TPCĐ CII42301 phát hành ngày 25/01/2024

26 Tháng 02. 2024

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

CII đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký Trái phiếu chuyển đổi CII42301 phát hành ngày 25/01/2024 với tổng giá trị phát hành là 2.813.068.900.000 đồng tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC).

Theo đó, ngày 26/02/2024, CII đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 2/2024/GCNTPDN-VSDC do VSDC cấp ngày 22/02/2024 về việc Trái phiếu chuyển đổi CII42301 do CII phát hành ngày 25/01/2024 đã được đăng ký và được cấp mã trái phiếu tại VSDC kể từ ngày 22/02/2024 là CII424002 (đính kèm).

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan