Thông tin công bố

Hoàn tất các điều kiện tiên quyết, công ty CII thu về 40.000.000 USD từ phát hành TPCĐ cho quỹ RAM

05 Tháng 01. 2017

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành 40.000.000 USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Rhinos Asset Management (RAM)

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày ký kết, Công ty đã hoàn tất toàn bộ các điều khoản điều kiện tiên quyết của Hợp đồng đặt mua trái phiếu trị giá 40 triệu USD kí ngày 24/11/2016 giữa CII và nhà đầu tư KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”)). Ngày hôm nay (05/01/2017), Công ty CII chính thức phát hành trái phiếu chuyển đổi cho RAM và thu về 40 triệu USD.

Việc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi kỳ này đã đánh dấu được một bước tiếp cận mới của CII với thị trường vốn quốc tế. Khẳng định được năng lực, uy tín của CII với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời tạo nguồn vốn với lãi suất vay thấp (1%/năm trên USD) để CII triển khai hoàn tất dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm.

Trân trọng.

Tin tức liên quan