Cổ phiếu - Trái phiếu

HĐQT CII thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

26 Tháng 02. 2024

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:  

Ngày 26/02/2024, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị Quyết số 74/NQ-HDQT (NK 2022 -2027) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

  • Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
  • Hình thức chi trả: tiền mặt
  • Thời gian thực hiện:
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
  • Ngày thanh toán dự kiến: 01/04/2024
Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan