Thông tin công bố

Công Bố Thông Tin về việc Ngân Hàng Vietcombank đã phê duyệt cấp tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng của CII

02 Tháng 06. 2023

Như đã báo cáo đến quý cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 vừa qua của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“CII”), sau rất nhiều nỗ lực thương thảo và làm việc, hôm nay CII trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) đã phê duyệt cấp tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng của CII để tái cấu trúc dòng tiền của các dự án, với tổng hạn mức cấp tín dụng là 9.340.315.000.000 VNĐ (chín ngàn ba trăm bốn mươi tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng), cụ thể:

  • Đối với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội: tổng hạn mức cấp tín dụng là 2.397.839.000.000  VNĐ (hai ngàn ba trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm ba mươi chín triệu đồng), và thời hạn vay là 07 (bảy) năm nhưng không vượt quá ngày 26/11/2029; và
  • Đối với Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận: tổng hạn mức cấp tín dụng là 6.942.476.000.000 VNĐ (sáu ngàn chín trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu đồng), và thời hạn vay là 12 (mười hai) năm nhưng không vượt quá ngày 09/01/2035.

Việc nhận được chấp thuận cấp tín dụng trung và dài hạn với giá trị rất lớn (gần 398 triệu USD (ba trăm chín mươi tám triệu đô la Mỹ)) từ một trong số các tổ chức tín dụng hàng đầu Việt Nam (Vietcombank) là một thành công rất lớn của CII, qua đó:

  • Mở ra cơ hội cho CII tiếp tục thực hiện tái cấu trúc dòng tiền của các dự án đã đi vào khai thác để có thể nhanh chóng thu hồi vốn nhằm tái đầu tư cho các dự án mới cũng như thanh toán cổ tức cho các cổ đông;
  • Khẳng định năng lực của CII trong việc quản trị tài chính và các hoạt động của mảng hạ tầng cầu đường và thu phí giao thông, cũng như tầm nhìn chiến lược trong trung và dài hạn của CII trong lĩnh vực này; và
  • Một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của CII trong việc tiếp cận và thuyết phục các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Ayala, MPTC, Rhinos, GuarantCo, v.v. và hôm nay là Vietcombank.

CII tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác với Vietcombank sẽ hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư vốn dài hạn cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam, qua đó mang lại giá trị bền vững lâu dài cho các bên, cho cổ đông của CII và các nhà đầu tư.

Xem thông tin công bố

Tin tức liên quan