Cổ phiếu - Trái phiếu

Ông Dương Quang Châu đăng kí bán hơn 181.000 cổ phiếu CII.

15 Tháng 11. 2016

Ngày 15/11/2016, ông Dương Quang Châu, Giám đốc Đầu tư công ty CII đã đăng kí bán 181.800 cổ phiếu CII.

Theo đó, lý do đăng kí bán cổ phiếu là để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 18/11/2016 đến ngày 16/12/2016.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Dương Quang Châu sẽ chỉ còn nắm giữ 154.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 0,064%.

 

Tin tức liên quan