Cổ phiếu - Trái phiếu

Norges Bank mua thêm hơn 1,6 triệu cổ phiếu CII

08 Tháng 04. 2016

Norges Bank đã mua thành công 1.636.760 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh từ 07/03/2016 đến ngày 06/04/2016. Trước đó, Norges Bank đã đăng kí mua 1.889.000 cổ phiếu CII nhưng đã không thực hiện mua tiếp trên thị trường như đã đăng kí do giá không phù hợp. Sau khi mua thành công, Norges Bank nắm giữ 5.236.760 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ 2,09%.

Xem báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Tin tức liên quan