Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty Tân Tam Mã đăng kí mua thêm 1 triệu cp CII

07 Tháng 04. 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 1.000.000 cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu cổ phần tại công ty CII. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 12/04/2016 đến ngày 12/05/2016 bằng phương thức khớp lệnh. Hiện công ty Tân Tam Mã đang nắm giữ 11.000.000 cp CII, chiếm tỷ lệ 4,39%. Nếu giao dịch thành công, công ty Tân Tam Mã sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CII lên 4,79%.

Xem thông báo tại đây

Tin tức liên quan