Thông tin công bố

[CBTT] CII ký hợp đồng kiểm toán với công ty IFC

15 Tháng 06. 2016

Ngày 14/06/2016, công ty CII đã ký hợp đồng kiểm toán số 02.06/2016/HĐKT-IFC với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International về việc: cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng/hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 cho công ty CII.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông công ty CII đã ra nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 chấp thuận chọn Công ty IFC là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII.

Công ty IFC là thành viên đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam của hãng kiểm toán quốc tế AGN International, một hãng kiểm toán – kế toán lớn với 197 hãng thành viên ở khắp 90 quốc gia trên thế giới, với 455 văn phòng và trên 8.800 Giám đốc và nhân viên chuyên nghiệp. Công ty được thành lập năm 2001 bởi các kiểm toán viên ưu tú đã từng làm việc trong các công ty kiểm toán lớn của nước ngoài và Việt Nam. Hiện nay Công ty có trên 100 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại Hà Nội, các chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam như TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng.

Tin tức liên quan