Cổ phiếu – Trái phiếu

09 Tháng 03

Công ty Tân Tam Mã tiếp tục mua vào thành công 5.000.000 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã mua thêm thành công 5 triệu cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh từ 03/03/2016 đến ngày 09/03/2016. Sau giao dịch trên, công ty Tân Tam Mã nắm giữ 10.000.000 cổ phiếu CII, chiếm...

Xem thêm

04 Tháng 03

CII nới room nước ngoài từ 42,16% lên 49%

Ngày 03/03/2016, UBCKNN đã có công văn chấp thuận cho công ty CII được điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ của NĐT nước ngoài từ 42,16% lên 49% sau khi CII đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 29.727.391 cổ phiếu được chuyển...

Xem thêm

04 Tháng 03

Norges Bank đăng kí mua 1.889.000 cổ phiếu CII

Ngày 02/03/2016, Norges Bank đã có công văn đăng kí mua vào thêm 1.889.000 cổ phiếu CII. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 07/03/2016 đến ngày 06/04/2016 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Ngân hàng của Nauy này hiện...

Xem thêm

29 Tháng 02

Công ty Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 5 triệu cổ phiếu CII

Vừa hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu CII, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 5 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ...

Xem thêm

29 Tháng 02

Công ty Tân Tam Mã đã mua 5.000.000 cổ phiếu CII

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 19/2/2016 đến ngày 26/2/2016. Sau giao dịch trên, tỷ lệ cổ phiếu CII mà công ty Tân...

Xem thêm

26 Tháng 02

CII được niêm yết bổ sung hơn 32 triệu cp để chuyển đổi TPCĐ cho GS và HFIC

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận cho Công ty CII được niêm yết bổ sung 32.090.369 cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ cho Goldman Sachs Asset Management (GS) và...

Xem thêm

23 Tháng 02

UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu CII của HFIC và GS

Ngày 01/02/2016, UBCKNN đã chấp thuận Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu của HFIC và các NĐT do Goldman Sachs Asset Management (GS) quản lý. Do đó, VĐL của CII được điều chỉnh tăng lên 2.601.608.070.000 đồng. Đồng thời, công ty CII trân...

Xem thêm

17 Tháng 02

Công ty Tân Tam Mã đăng ký mua 5 triệu cp CII

Ngày 17/2/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 19/2/2016 đến ngày 18/3/2016.

Xem thêm

29 Tháng 01

CII: Master Fund Holdings Cayman đã mua gần 14,27 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã: CII) mới báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Master Fund Holdings (Cayman) Ltd. Theo đó, Master Fund Holdings (Cayman) Ltd đã mua vào thành công 14,27 triệu cổ phiếu...

Xem thêm

27 Tháng 01

CII: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Căn cứ 2 công văn của CII gửi UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM ngày 26/1/2016 về việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của HFIC và Goldman Sachs thành cổ phiếu CII, công ty CII xin thông báo số lượng cổ...

Xem thêm