Cổ phiếu – Trái phiếu

25 Tháng 04

CII hoàn tất bán 582.600 cổ phiếu TPS của Công ty CP Bến bãi Vận tải Sài Gòn

Ngày 25/04/2016, công ty CII báo cáo đã hoàn tất bán 582.600 cổ phiếu TPS của công ty Cổ phần Bến Bãi Vận tải Sài Gòn. Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/04/2016 tới 22/04/2016 bằng phương thức khớp lệnh & thỏa thuận. Như...

Xem thêm

22 Tháng 04

Goldman Sachs bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu CII

Ngày 22/4/2016, Goldman Sachs vừa báo cáo đã bán 2.945.470 cổ phiếu CII thông qua 2 quỹ AMA Fund Holdings (Cayman) Ltd. (bán 1.767.280 cổ phiếu CII) và Aquamarine Holdings (Cayman) Ltd. (bán 1.178.190 cổ phiếu CII). Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 19/04/3016....

Xem thêm

20 Tháng 04

Công ty Tân Tam Mã hoàn tất mua 1.000.000 cổ phiếu CII

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã hoàn tất mua thêm thành công 1 triệu cổ phiếu CII. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 13/04/2016 đến ngày 20/04/2016. Sau giao dịch trên, số cổ phiếu CII công ty...

Xem thêm

08 Tháng 04

Norges Bank mua thêm hơn 1,6 triệu cổ phiếu CII

Norges Bank đã mua thành công 1.636.760 cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh từ 07/03/2016 đến ngày 06/04/2016. Trước đó, Norges Bank đã đăng kí mua 1.889.000 cổ phiếu CII nhưng đã không thực hiện mua tiếp trên thị trường như đã đăng kí...

Xem thêm

07 Tháng 04

Công ty Tân Tam Mã đăng kí mua thêm 1 triệu cp CII

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 1.000.000 cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu cổ phần tại công ty CII. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 12/04/2016 đến ngày 12/05/2016 bằng...

Xem thêm

28 Tháng 03

CII hoàn tất hoán đổi hơn 491 tỷ đồng TPCĐ Đợt 1 thành cổ phiếu LGC cho MPTC.

Ngày 28/03/2016, CII đã hoàn tất việc hoán đổi 491,275 tỷ đồng trị giá Trái phiếu Hoán đổi của Đợt 1 thành 27.293.055 cổ phiếu Công ty CII B&R (HOSE: LGC) cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC) và hoàn tất việc chuyển nhượng sở hữu...

Xem thêm

28 Tháng 03

CII bán hơn 2,9 triệu cp NBB để giảm tỷ lệ sở hữu còn 19,99%

Thực hiện theo Nghị Quyết số 114/NQ-HĐQT (NK 2012 – 2017) đã ban hành ngày 25/03/2016, công ty CII đã bán 2.904.000 cổ phiếu NBB của công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại công...

Xem thêm

21 Tháng 03

Hai quỹ đầu từ AMA FUND HOLDING và AQUAMARINE HOLDING bán 3 triệu cổ phiếu CII

Ngày 15/03/2016, nhóm nhà đầu tư nước ngoài AMA FUND HOLDING LTD. và AQUAMARINE HOLDINGS LTD. thuộc đảo quốc Cayman đã bán tổng cộng 3.000.000 cổ phiếu CII. Sau khi thực hiện giao dịch, hai nhà đầu tư đảo quốc Cayman này chỉ còn nắm...

Xem thêm

21 Tháng 03

Công ty Tân Tam Mã tiếp tục mua thành công 1 triệu cổ phiếu CII

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã đã mua thêm thành công 1 triệu cổ phiếu CII bằng phương thức khớp lệnh từ 17/03/2016 đến ngày 21/03/2016. Sau giao dịch trên, công ty Tân Tam Mã nắm giữ 11.000.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ...

Xem thêm

14 Tháng 03

Công ty Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 1.000.000 cp CII

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã tiếp tục đăng kí mua thêm 1.000.000 cổ phiếu với mục đích đầu tư sở hữu cổ phần tại công ty CII. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 17/03/2016 đến ngày 15/04/2016 bằng...

Xem thêm