Cổ phiếu – Trái phiếu

09 Tháng 07

Công ty CII đăng ký mua 50.000 cổ phiếu LGC

Ngày 09/07/25019, công ty CII đăng kí mua 50.000 cổ phiếu LGC của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridge & Road – CII B&R), tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 54,48%. Cụ thể, hiện tại công ty CII đang sở...

Xem thêm

05 Tháng 07

Link công bố Nghị quyết HĐQT phát hành trái phiếu theo phương thúc riêng lẻ

Xem thêm

02 Tháng 07

[CBTT] Công ty CII công bố thông tin phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định của của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (vui lòng xem nội...

Xem thêm

26 Tháng 06

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm

26 Tháng 06

Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Xem thêm

12 Tháng 06

Công ty CII tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu công ty NBB lên 61,3%

Liên tiếp từ ngày 29/05 – 04/06 và 07/06 – 12/06 năm 2019, công ty CII đã mua tổng cộng 6.758.860 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tăng tỷ lệ sở hữu lên 61,3%. Cụ thể, trước khi...

Xem thêm

11 Tháng 06

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Xem thêm

08 Tháng 05

Công ty CII công bố thời hạn chốt danh sách Trái chủ Trái phiếu CII11803 và CII11722

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu CII072019 – mã Trái phiếu CII11803 và Trái phiếu CII122020 – mã Trái phiếu 11722 về việc chốt danh sách Trái chủ để lấy ý kiến bằng văn bản,...

Xem thêm

08 Tháng 05

Công ty CII thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu NBB

Ngày 01/04/2019, Công ty CII đã có báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn đến HOSE, theo đó, số lượng cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) mà CII đang nắm giữ tại thời điểm báo cáo là...

Xem thêm

07 Tháng 05

Công ty CII phát hành 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ

Ngày 02/05/2019, công ty CII công bố thông báo phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không thế chấp, tài sản đảm bảo. Theo đó, số lượng phát trái phiếu phát hành tối đa là 3.000 trái phiếu với tổng giá trị dự...

Xem thêm