DỰ ÁN CẦU RẠCH CHIẾC

Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: CII ứng vốn đầu tư. Chủ đầu tư là Khu quản lý giao thông đô thị số 2.

Phương thức hoàn vốn: Thu phí giao thông.

Công trình được khởi công tháng 10/2009 và hoàn thành vào tháng 7/2012.

Đây là dự án đã góp phần giải quyết khó khăn về vốn đầu tư của ngân sách thành phố trong thời gian dài bị trì hoãn không triển khai được. Phương thức hoàn vốn cũng thuận lợi do tập trung tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội hiện hữu. Cùng với công trình càu Sài Gòn 2 hoàn thành, tuyến Xa lộ Hà Nội được mở rộng, công trình này đã tạo ra thế liên hoàn của toàn tuyến giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố. Nó không chỉ giải tỏa áp lực về giao thông tại khu vực có mật độ giao thông cao nhất nước mà còn thay đổi hoàn toàn bộ mặt về thẩm mỹ của khu vực này.

Hình ảnh dự án

Các dự án Hạ tầng - Giao thông khác