DỰ ÁN CẦU BÌNH TRIỆU 1, PHẦN 1, GIAI ĐOẠN 2

Tổng mức đầu tư: 230,66 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: BOT, CII làm chủ đầu tư.

Phương thức hoàn vốn: Thu phí giao thông tại trạm thu phí Bình Triệu hiện hữu

Mở rộng mặt cầu Bình Triệu 1 từ 2 làn xe lên 3 làn xe với chiều rộng mặt cầu là 12,6m.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2009 và hoàn thành vào tháng 8/2010, vượt chỉ tiêu về thời gian là 3 tháng.

Cùng với cầu Bình Triệu 2, công trình này đã góp phần giải tỏa áp lực về lưu thông tại khu vực tuyến QL 13 đi về các tỉnh miền Đông và Tây nguyên.

Hiện nay, CII đang nghiên cứu tiếp tục thực hiện dự án thông qua đầu tư mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao Đài Liệt sĩ.

Hình ảnh dự án

Các dự án Hạ tầng - Giao thông khác