Tin báo chí

‘Tránh’ Thông tư 202, CII dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49%

09 Tháng 04. 2016

Nhà đầu tư hẳn vẫn còn nhớ vì Thông tư 202 mà trong quý 1/2015, CII không được ghi nhận 240 tỷ đồng lợi nhuận của thương vụ chuyển nhượng cổ phần LGC vào kết quả kinh doanh

Tại ĐHCĐ thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 26/04 tới đây, HĐQT của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã: CII) sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R – mã: LGC). Theo đó, CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016 và tùy tình hình thực tế sẽ tăng lại tỷ lệ sở hữu tại đây lên 51% hoặc cao hơn.

Vì sao CII lại có quyết định này?

Hiện tại CII đang sở hữu 81,5% cổ phần tại CII B&R). Theo thỏa thuận đã đạt được với Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), trong năm 2016, MPTC sẽ hoán đổi toàn bộ 1.020 tỷ đồng trái phiếu mà CII đã phát hành cho MPTC trong năm 2015 thành cổ phiếu CII B&R, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R giảm xuống còn 52,13%.

Theo quy định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất: Trong trường hợp công ty mẹ thoái một phần vốn tại công ty con nhưng vẫn nắm giữ quyền kiểm soát, nghĩa là còn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công ty con, thì BCTC hợp nhất của Công ty mẹ chỉ được ghi nhận kết quả của việc thoái vốn vào LNST chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, không được ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Trường hợp công ty mẹ thoái một phần vốn tại Công ty con, sau khi thoái vốn công ty mẹ mất quyền kiểm soát, và công ty con trở thành Công ty liên kết (nghĩa là nắm giữ từ 20% – 49% vốn điều lệ công ty con) thì BCTC hợp nhất của Công ty mẹ được ghi nhận kết quả của việc thoái vốn vào báo cáo KQKD hợp nhất.

Nhà đầu tư hẳn vẫn còn nhớ vì quy định này mà trong quý 1/2015, CII không được ghi nhận 240 tỷ đồng lợi nhuận của thương vụ chuyển nhượng cổ phần LGC vào kết quả kinh doanh, mà buộc phải ghi nhận vào khoản mục LNST chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán. Theo đó, LNST hợp nhất chỉ đạt 206 tỷ đồng thay vì gần 490 tỷ như công bố ước tính trước đó.

Theo CII, với quy định này, lợi nhuận thu được từ việc hoán đổi của MPTC sẽ không được hạch toán vào KQKD hợp nhất mà ghi nhận vào chỉ tiêu LNST chưa phân phối. Từ đó dẫn đến ROE, EPS… của CII bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng đến nhận định của các NĐT và tổ chức tài chính khi phân tích hoạt động của CII. Theo CII là “phản ánh thiếu chính xác bản chất của sự việc”.

Do đó, CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016 và tùy tình hình thực tế sẽ tăng lại tỷ lệ sở hữu tại đây lên 51% hoặc cao hơn để có thể ghi nhận khoản lợi nhuận từ hoạt động nói trên vào LNST hợp nhất.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức liên quan