Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

08 Tháng 04

Tài liệu Đại hội Cổ đông Thường Niên Công ty CII năm 2018

Công ty CII kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty CII năm 2018.

Xem thêm

29 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 2.000.000 cổ phiếu CEE

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã thông báo giao dịch mua 2.043.100 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII. Trước đó, công ty CII đã đăng ký mua 5.000.000 cổ phiếu CEE nhưng đã mua...

Xem thêm

29 Tháng 03

Công ty CII công bố báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 28/3/2019, Công ty CII công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty mẹ trên Báo cáo Tài chính hợp nhất đạt 95 tỷ đồng, không...

Xem thêm

27 Tháng 03

HĐQT CII đã chấp thuận cho Công ty CII kết hợp cùng một số đối tác khác, xúc tiến nghiên cứu đầu tư Dự án Khu Đô thị mới

Ngày 27/03/2019, Công ty CII công bố thông tin kết hợp cùng một số đối tác xúc tiến nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị mới có quy mô 315 hecta thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và nằm gần Cao tốc Thành...

Xem thêm

26 Tháng 03

Nội dung HĐQT Công ty CII thống nhất trình Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

Ngày 26/03/2019, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty CII) đã họp để thông qua một số nội dung như sau: A. Một số nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên...

Xem thêm

18 Tháng 03

Công ty CII phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

Với những chiến lược đầu tư mà công ty đã thông tin đến Quý cổ đông trước đây, Công ty CII đề ra định hướng sẽ tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định, và với chi phí thấp nhằm (i) huy động đủ...

Xem thêm

15 Tháng 03

Công ty CII mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 3.051.840 cổ phiếu mã NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Cụ thể, ngày 14/03/2019, công ty CII đã mua 1.587.000 cổ phiếu NBB. Sau đó,...

Xem thêm

11 Tháng 03

Công ty CII tiếp tục đầu tư mua 810.000 cổ phiếu NBB

Sau khi mua 1.500.210 cổ phiếu NBB vào ngày 06 – 07/03/2019, công ty CII tiếp tục mua thành công 810.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vào ngày 08/03/2019. Như vậy, công ty CII đã tiếp tục...

Xem thêm

08 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 1.5 triệu cổ phiếu NBB

Trong 2 ngày liên tiếp mùng 06 và mùng 07 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 1.500.210 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng  nắm...

Xem thêm

05 Tháng 03

Công ty CII thông báo ngày chốt danh sách dự dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2018

Trong thông báo của CII gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 05/03/2019. Công ty CII đã chốt ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu CII để tham dự Đại hội Cổ...

Xem thêm