Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

08 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 1.5 triệu cổ phiếu NBB

Trong 2 ngày liên tiếp mùng 06 và mùng 07 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 1.500.210 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng  nắm...

Xem thêm

05 Tháng 03

Công ty CII thông báo ngày chốt danh sách dự dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2018

Trong thông báo của CII gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 05/03/2019. Công ty CII đã chốt ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu CII để tham dự Đại hội Cổ...

Xem thêm

28 Tháng 02

Công ty CII phát hành thành công 370 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 370.000 trái phiếu riêng lẻ có giá trị 370.000.000.000 đồng. Loại hình trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải nợ...

Xem thêm

28 Tháng 02

Công ty CII công bố ngày chốt danh sách cổ đông cho Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

Công ty CII vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 là 20/03/2019. Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty CII năm 2018 bao gồm các nội dung sau:...

Xem thêm

25 Tháng 02

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của công ty CII E&C từ ngày 28/02/2019. Cụ thể, từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019, công ty CII sẽ mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII...

Xem thêm

19 Tháng 02

Công ty CII mua thêm hơn 14.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngày 19/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty CII (HĐQT) ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT (NK 2012-2017) về việc chấp thuận cho công ty CII mua thêm số lượng cổ phiếu quỹ với một số nội dung cụ thể như sau: Phê duyệt khối...

Xem thêm

13 Tháng 02

Công ty CII thông báo nhận lãi trái phiếu CII11713

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả lãi cho khoản Trái phiếu CII11713 (từ ngày 15/08/2018 đến 28/02/2019) như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Xem thêm

01 Tháng 02

Công ty CII phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với thời hạn 3 năm. Công ty CII sẽ dự kiến phát hành 400.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không tài...

Xem thêm

22 Tháng 01

Công ty CII công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý 4 năm 2018

Công ty CII xin kính gửi tới các quý cổ đông và nhà đầu tư bảng báo cáo tài chính của Hợp nhất và Công ty mẹ trong Quý 4 năm 2018. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2018 công ty mẹ...

Xem thêm

17 Tháng 01

Công ty CII tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tế phát triển kinh doanh Bất Động Sản

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Ngày 17/01/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành nghị quyết số 192/NQ – HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT CII đã chấp thuận...

Xem thêm