Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

Tin theo chuyên đề

Thông tin công bố
công bố thông tin về nội dung cuộc họp HĐQT CII ngày 24/09/2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông nội dung cuộc họp HĐQT Công ty CII: Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2019. Điều chỉnh phương thức phát hành trái phiếu... Xem thêm

Cổ phiếu - Trái phiếu
công bố thông tin CII đăng ký mua 424.000 cổ phiếu LGC

Công ty CII kính thông báo đến quý cổ đông về việc đăng ký mua 424.000 cổ phiếu LGC Xem thêm

Công ty thành viên
[CBTT] CII đăng kí bán hơn 27 triệu cổ phiếu LGC để thực hiện quyền hoán đối trái phiếu cho MPTC

Công ty CII đăng kí bán 27.293.055 cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC) để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu mà CII đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang... Xem thêm

Tin dự án
cập nhật thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020 Xem thêm

Tin báo chí
Công ty CII được Forbes Việt Nam bình chọn Top 50 DN Niêm yết Tốt nhất VN lần thứ 4

Tháng 6/2018, Công ty CII vinh dự lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, đây là một trong các... Xem thêm

Tin tức khác

23 Tháng 09

công bố thông tin CII đăng ký mua 424.000 cổ phiếu LGC

Công ty CII kính thông báo đến quý cổ đông về việc đăng ký mua 424.000 cổ phiếu LGC Xem thêm

22 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án NBB1 tháng 09 – 2020 Xem thêm

21 Tháng 09

công bố thông tin về việc CII đã hoàn tất nghiên cứu tuyến đường trên cao

  Xem thêm

18 Tháng 09

công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 Xem thêm

17 Tháng 09

công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng Xem thêm

15 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án mở rộng xa lộ hà nội tháng 09 – 2020

Công ty CII kính cập nhật đến quý cổ đông thông tin dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội Xem thêm

09 Tháng 09

cập nhật thông tin dự án trung lương mỹ thuận tháng 09 – 2020

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin dự án Trung Lương Mỹ Thuận Xem thêm

04 Tháng 09

báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ 550 tỷ

  Xem thêm

03 Tháng 09

công bố thông tin về việc chốt danh sách Trái chủ Trái phiếu CII11722 để Lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Công Bố Thông Tin và Thông báo về việc chốt danh sách Trái chủ Trái phiếu CII11722 để Lấy ý kiến bằng văn bản Xem thêm