Trang tin tức của CII là nơi cập nhập các tin tức mới nhất của CII và các công ty thành viên về cổ phiếu, thông tin công bố, đại hội đồng cổ đông,... Bạn cũng có thể cập nhập những tin tức mới bằng cách đăng kí nhận tin thư của CII hoặc tham gia vào Trang của CII trên Facebok.

Tin theo năm

Tin theo chuyên đề

Thông tin công bố
Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội

Công ty CII nhận được Thông báo số 15/TB-VP của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội. Theo đó: Việc... Xem thêm

Cổ phiếu - Trái phiếu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019 Xem thêm

Công ty thành viên
[CBTT] CII đăng kí bán hơn 27 triệu cổ phiếu LGC để thực hiện quyền hoán đối trái phiếu cho MPTC

Công ty CII đăng kí bán 27.293.055 cổ phiếu công ty CII B&R (HOSE: LGC) để thực hiện quyền hoán đổi trái phiếu mà CII đã phát hành cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) sang... Xem thêm

Kết quả sản xuất kinh doanh
Công ty CII công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất kỳ Quý 1 năm 2019

Công ty CII trân trọng kính gửi tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư bản Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính Hợp nhất của Quý 1 năm... Xem thêm

Tin dự án
[CBTT] CÔNG TY CII VÀ ĐỐI TÁC ĐÃ ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG THỎA THUẬN ĐẦU TƯ MỘT TRONG SỐ CÁC DỰ ÁN CỦA CII

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Chiều ngày 10/07/2019, Công ty CII và đối tác đã đàm phán thành công thỏa thuận đầu tư một trong số các dự án... Xem thêm

Tin báo chí
Công ty CII được Forbes Việt Nam bình chọn Top 50 DN Niêm yết Tốt nhất VN lần thứ 4

Tháng 6/2018, Công ty CII vinh dự lần thứ tư liên tiếp nằm trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn, đây là một trong các... Xem thêm

Tin tức khác

20 Tháng 01

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP (Kỳ báo cáo từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019) Xem thêm

13 Tháng 01

Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội

Công ty CII nhận được Thông báo số 15/TB-VP của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội. Theo đó: Việc thu giá dịch vụ đường bộ để hoàn vốn đầu... Xem thêm

08 Tháng 01

Báo cáo kết quả thực hiện mua lại trước hạn Trái phiếu 40 triệu USD

Công ty Cii Báo cáo kết quả thực hiện mua lại trước hạn Trái phiếu 40 triệu USD. Xem thêm

08 Tháng 01

Báo cáo kết quả phát hành TP DN riêng lẻ theo ND 163. ( Đợt 2 250 tỷ thuộc gói 500 tỷ)

Công ty CII Báo cáo kết quả phát hành TP DN riêng lẻ theo ND 163. ( Đợt 2 250 tỷ thuộc gói 500 tỷ) Xem thêm

07 Tháng 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU CEE CV 09/2020/CV-CII NGÀY 06/01/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU CEE  CV 09/2020/CV-CII NGÀY 06/01/2020 Xem thêm

06 Tháng 01

CBTT về lợi nhuận năm 2019 và liên quan đến việc mua lại TP từ Nhà đầu tư Hàn Quốc.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau: CII hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2019: Ngày 18/04/2019, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu... Xem thêm

30 Tháng 12

CBTT về việc thành lập phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII và chấp thuận cho CII nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park

Công ty CII kính gửi lại bản chính thức nội dung thông tin công bố: – Do tính chất công việc của Công ty, ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CII ban hành Nghị quyết số 225/NQ-HĐQT(NK 2017-2022), theo đó, HĐQT chấp thuận phê... Xem thêm

18 Tháng 12

Công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019.

Công ty CII  công bố thông tin về phát hành TP DN riêng lẻ giá trị 500 tỷ ( đợt 2: 250 tỷ) theo nội dung đã được Hội đồng quản trị CII thông qua tại ngày 09/10/2019. Xem thêm

18 Tháng 12

Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB

Công ty CII  Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn đối với cổ phiếu NBB : công văn số 673/2019/CV-CII ngày 17/12/2019 (vượt ngưỡng 1% tại ngày 12/12/2019) Xem thêm