Thông tin công bố

Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội

13 Tháng 01. 2020

Công ty CII nhận được Thông báo số 15/TB-VP của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu giá dịch vụ tại Trạm Xa lộ Hà Nội. Theo đó:

  1. Việc thu giá dịch vụ đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) thực hiện theo đúng quy định tại Điều 76 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ và nội dung Hợp đồng BOT số 03/2009/HĐ-B.O.T ngày 25/11/2009, Phụ lục Hợp đồng số 3027/2018/PLHĐ-BOT ngày 09/07/2018 ký giữa Ủy ban nhân dân thành phố với nhà đầu tư.
  2. Đề nghị Công ty CII phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ kế hoạch thực hiện công tác truyền thông phù hợp để thông tin người dân, doanh nghiệp biết kế hoạch triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ…

Với nội dung, kết luận chỉ đạo nêu trên, Công ty CII hy vọng sẽ sớm đưa Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội vào hoạt động trở lại.

XE4M CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tin tức liên quan