Cổ phiếu - Trái phiếu

Quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) đã mua 628.800 cổ phiếu CII

18 Tháng 12. 2017

Ngày 12/12/2017, quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) của Phần Lan đã mua thành công 628.800 cổ phiếu CII thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

Trước đó, quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) đã sở hữu 24.425.200 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 9,92%. Như vậy, hiện nay quỹ đầu tư PYN-ELITE FUND (NON-UCITS) đã sở hữu 25.054.000 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 10,17%.

Xem Báo Cáo Giao Dịch

 

Tin tức liên quan