Cổ phiếu - Trái phiếu

Công ty DC Developing Markets của Dragon Capital đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu CII

29 Tháng 09. 2017

Ngày 28/09/2017, Công ty DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (gọi tắt là Công ty DC) của Dragon Capital thông báo đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu CII.

Trước đó, công ty DC của quỹ đầu tư Dragon Capital nắm giữ 594.304 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,24%.

Giao dịch được thực hiện với phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian mua dự kiến từ ngày 03/10/2017 đến 01/11/2017.

Như vậy, nếu giao dịch được thực hiện thành công, công ty DC của quỹ đầu tư Dragon Capital sẽ nắm giữ 2.594.304 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 1,05%.

Xem thông báo giao dịch

 

 

 

Tin tức liên quan