Thông tin công bố

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CII

26 Tháng 04. 2016

Sáng ngày 26/04/2016, tại hội trường Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM, công ty CII đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm có CT HĐQT ông Lê Vũ Hoàng, Phó CT HĐQT ông Đặng Ngọc Thanh và TGĐ ông Lê Quốc Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã thống nhất thông qua một số nội dung chính như sau:

– Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

– Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2016, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2016 như sau. Doanh thu: 3.020.000.000.000 đồng. Chi phí: 1.884.000.000.000 đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 847.000.000.000 đồng.

– Giao khoán chi phí quản lý trực tiếp là 6,5% tổng doanh thu theo như Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông các năm trước đây (sau khi loại trừ một số chi phí cố định như tiền thuê nhà, chi phí quảng cáo, chi phí kiểm toán, chi phí tổ chức ĐHĐCĐ, chi phí trích lập dự phòng theo quy định… ) cộng (+) 5% cổ tức được nhận từ các công ty thành viên.

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

 • Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% Lợi nhuận sau thuế
 • Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4% Lợi nhuận sau thuế
 • Thù lao và hoạt động của HĐQT : 1% Lợi nhuận sau thuế
 • Chi cổ tức : 20 %

Tán thành việc cho CII tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% năm 2016. Tùy thuộc tình hình thực tế, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc tăng lại tỷ lệ sở hữu tại CII B&R lên 51% (hoặc cao hơn).

Tán thành việc bổ sung vào điều lệ điều 14.2(1): Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên Tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Và sửa đổi một phần và toàn bộ các điều khoản của Bản điều lệ Công Ty cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan theo Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-CII ngày 30/03/2016 (Nội dung sửa đổi trong Phụ lục đính kèm trong Tài liệu Đại Hội)

Thống nhất và thông qua về việc điều chỉnh số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401.

Thống nhất và thông qua với tỷ lệ 96,75% phiếu biểu quyết tán thành về việc xử lý chênh lệch giữa vốn điều lệ thực góp và vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh, với một số nội dung chính như sau:

 1. Chấp thuận cho CII phát hành cổ phiếu đợt 2 của chương trình ESOP 2015 là 1.000.000 cổ phiếu, trong đó:
  • Lần 1: phát hành 6.400 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP dùng để bù đắp vốn, xử lý phần lệch vốn giữa vốn thực góp và vốn trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh Doanh của Công ty.
  • Lần 2: phát hành 993.600 cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP sau khi hoàn tất hồ sơ niêm yết bổ sung của phát hành lần 1.
 2. Các nội dung khác liên quan đến phát hành ESOP 2015 vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015.

– Thống nhất và thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) – Thành viên hãng AGN International là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 cho Công ty CII.

– Thống nhất và thông qua chương trình cổ phiếu ESOP 2016 với số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1.000.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000đ/cp. Thời điểm phát hành trong năm 2017 với điều kiện là CII phải hoàn thành kế hoạch năm 2016.

(Nội dung chi tiết xin xem thêm trong văn bản Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2015 đính kèm bên dưới).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CII năm 2015

Ngoài ra, trong phần hỏi đáp với các cổ đông tham dự Đại hội, TGĐ Lê Quốc Bình có trả lời các câu hỏi của cổ đông và chia sẻ một số thông tin sau:

 1. Quá trình tái cấu trúc của CII sắp hoàn thành với việc sẽ cố gắng hình thành CII Land trong năm 2016. Bắt đầu từ năm 2015, CII đã bắt đầu trực tiếp thực hiện các dự án BĐS. Tuy nhiên, khi thực hiện mới thấy nhiều vấn đề thủ tục phát sinh dẫn tới chậm trễ. Hiện tại, dự án chung cư Marina Bay và căn hộ cao cấp Thủ Thiêm Lakeview thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đã thực hiện xong quy hoạch 1/500 và đang triển khai lập tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của một số lô đất trong dự án.
 2. Về dự án hạ tầng, năm 2016 CII sẽ không tiếp tục tham gia các dự án 1,000 đến 2,000 tỷ mà tham gia các dự án lớn từ 10.000 tỷ trở lên. Đây cũng là lý do mà lợi nhuận năm 2016 của CII chững lại do khi thực hiện các dự án lớn thì cần thời gian hoàn thiện lâu.
 3. Về cổ phiếu quỹ: Gần như chắc chắn CII sẽ bắt đầu mua cổ phiếu quỹ từ 28/07/2016. CII cũng cam kết chỉ mua cổ phiếu quỹ thông qua thị trường và không mua thỏa thuận của bên nào. CII sẽ mua với một mức giá phù hợp với lợi ích Công ty và cổ đông và sẽ họp bàn phương án chia cổ phiếu quỹ sau khi đợi mua xong.
 4. Về mối quan hệ và các khoản ứng trước lớn trên bảng cân đối kế toán liên quan đến công ty Tuấn Lộc. Hiện nay CII đã tạm ứng hợp đồng thi công hạ tầng Thủ Thiêm là 300 tỷ, thứ hai là sắp tới CII sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu Tuấn Lộc trong dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để đến năm 2019 CII sẽ sở hữu 51% vốn dự án này.
 5. Về việc bán đất Thủ Thiêm như đã công bố, CII đang lựa chọn đối tác và yêu cầu đối tác mua lại bắt buộc phải thi công trong vòng 2 năm để tránh trường hợp đối tác mua lại trữ đất.

_DSC4737 _DSC4738 _DSC4745 _DSC4748 _DSC4753 _DSC4757

Tin tức liên quan